منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع  متصل به تولیدات پراکنده

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت برنامه کسب و کار Business Plan

دانلود پاورپوینت برنامه کسب و کار Business Plan

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود مقاله تقويت حافظه

دانلود مقاله تقويت حافظه

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت مددکاری اجتماعی گروهی

دانلود پاورپوینت مددکاری اجتماعی گروهی

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشارقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 16     کد محصول :2730      حجم فایل:33,21 KB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از مقاله  :

تأثیر آموزش مدون بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشاری در مبتلایان به ضایعه نخاعی

چکیده

زمينه و هدف: زخمهاي فشاري يكي از عوارض جدّي در بيماران ضايعه نخاعي است كه ممكن است در سراسر عمر فرد، با وي همراه باشد و ضررهاي اقتصادي و انساني بسيار زيادي براي بيمار، اطرافيان وي و جامعه داشته باشد. با توجه به اين كه برنامه‌هاي آموزشي، ‌روشي براي انتقال اطلاعات اساسي به بيماران و مراقبين آنها است، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش بر ميزان آگاهي مراقبين و سير بهبود زخم فشاري در اين بيماران انجام شد.

روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي (قبل و بعد)، جامعه مورد مطالعه را تمامي مصدومين نخاعي مبتلا به زخم فشاري،‌تحت مراقبت در منزل كه 15 نفر بودند، تشكيل داد. مشخصات فردي و خصوصيات باليني و ميزان آگاهي مددجو و مراقبت‌دهندگان آنها با استفاده از پرسشنامه، ‌از طريق مصاحبه حضوري جمع‌آوري گرديد. فرم بازنگري مشاهده‌اي نحوه مراقبت از زخم بر اساس راهنماي مؤسسه مراقبتهاي بهداشتي و تحقيقاتي (AHCPR) و فرم بازنگري ارزيابي زخم بر اساس ابزار اندازه‌گيري وضعيت زخم (PSST) تدوين و قبل و بعد از آموزش مورد ارزيابي قرار گرفت. تجزيه تحليل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS و آزمون آماري غير پارامتريك Wilcoxon، ‌در سطح معني‌داري 05/0P£ انجام شد.

يافته‌ها: در اين پژوهش، آموزش باعث افزايش ميزان آگاهي مراقبت‌دهندگان و عملكرد آنان شد. مقايسه ميانگين نمرات ارزيابي زخم فشاري در نوبت اول قبل و بعد از آموزش اختلاف معني‌داري را نشان نداد؛ ولي مقايسه ميانگين نمرات ارزيابي زخم فشاري در نوبت دوم و سوم قبل و بعد از آموزش، نشانگر اختلاف معني‌داري بود (05/0P<).

نتیجه‌گیری: آموزش مدّون و اختصاصي در پيشگيري و درمان زخم فشاري مؤثر است؛ چنانچه اين آموزش، با ويژگيهاي بيمار، دانش فرد و سبك زندگي وي متناسب باشد، بيشتر مؤثر خواهد بود. مشاركت كاركنان درماني در آموزش به بيمار و خانواده وي و پيگيري آنان پس از ترخيص از بيمارستان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

کلید واژه ها: زخم فشاري؛ آموزش؛ صدمات نخاعي

زخم فشاری

مقدمه

هر ساله هزاران نفر، در اثر حوادث مختلف قربانی صدمات نخاعی می‌شوند (1). در آمریکا نزدیک به 200000 نفر با ناتواناییهای ناشی از صدمات نخاعی زندگی می‌کنند و هر سال حدود 11000 نفر به دلیل صدمات نخاعی در بیمارستان بستری می‌شوند (2). در ایران 5000 بیمار ضایعه نخاعی وجود دارد که از این تعداد 2000 نفر قربانیان جنگ تحمیلی و 3000 نفر دیگر در اثر عواملی نظیر تصادف، سقوط از ارتفاع و غیره دچار آسیب نخاعی شده‌اند (3).بیماران مبتلا به صدمات نخاعی، به دلیل محدودیت حرکتی و از دست دادن حس و حرکت در قسمتی از بدن به مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی مبتلا می‌گردند؛ از جمله شایعترین عوارض ناشی از بی‌حرکتی در این بیماران، ایجاد و عود زخم فشاری می‌باشد. میزان بروز زخمهای فشاری در طی یک سال بعد از ایجاد صدمات نخاعی از 8%-33% برای بیمارانی که در جامعه زندگی می‌کنند، متغیر است (4).زخمهای فشاری، یکی از عوارض جدّی در بیماران ضایعه نخاعی است که ضررهای اقتصادی و انسانی بسیار زیادی برای بیمار، اطرافیان وی و جامعه دارد (6،5) و با عوارض عمده‌ای نظیر افزایش طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان، تأخیر در بهبودی، سپتی‌سمی و مرگ همراه است (7-9).فلاحتی و همکاران، در مطالعه‌اي بر روی 365 جانباز نخاعی بستری در بیمارستان ساسان، گزارش كردند که بیشترین شکایات منجر به بستری (8/37%) مربوط به مشکلات ادراری و تناسلی و پس از آن مشکلات ارتوپدی (2/34%) و 4/26% مربوط به زخم فشاری و عفونتها بوده است (10).85% از مصدومین نخاعی در دوران زندگی خود مبتلا به زخم فشاری می‌شوند که حدود 8% از آنها در اثر این ضایعه فوت می‌کنند که بیشترین علت مرگ‌ومیر، سپتی‌سمی ناشی از عفونتهای ادراری و تناسلی و زخم فشاری است (11).طبق تحقیقی، با هدف تعیین میزان شیوع، شدّت و مدت زخم فشاری بر روی 102 بیمار مبتلا به ضایعه نخاعی، گزارش شد كه شدّت و شیوع زخم فشاری در مبتلایان به صدمات نخاعی که در جامعه زندگی می‌کنند، بیشتر است؛ به طوری که بیش از یک سوم آنها، زخم فشاری دارند (6).

در مطالعه ديگري که با هدف آگاهی از آخرین وضعیت سلامت جانبازان نخاعی سراسر کشور، نیازسنجی بهداشتی، درمانی، توانبخشی، انجام مراقبتها، دوره‌ها و برگزاری برنامه‌های آموزشی مورد نیاز آنان انجام شد، از 2063 جانباز نخاعی، 284 نفر مبتلا به زخم فشاری با درجات مختلف بودند (12).بنابراین پیشگیری از زخم فشاری، امري بسیار حیاتی در مراقبت از بیماران است (13). مؤسسه مراقبتهای بهداشتی و تحقیقاتی در سال 1992 راهنمای استاندارد مراقبت و درمان زخم فشاری را پیشنهاد نمود؛ در این راهنما اولین راهكار جهت پیشگیری و درمان زخم فشاری آموزش به بیمار و خانواده وی است (14)؛ مطالب این راهنما در کتب مرجع پرستاری به عنوان راهنمای پیشگیری و درمان زخم فشاری نیز ذکر شده است (15-17).

با توجه به این که برنامه‌های آموزشی، روشی برای انتقال اطلاعات اساسی به بیماران و مراقبین آنها است، در صورتی که این برنامه‌های آموزشی بتواند این اطلاعات را به راهكارهاي مؤثر در جهت پیشگیری و درمان زخم فشاری تبدیل نماید و مطابق با ویژگیهای بیمار و دانش یادگیرنده و سبک زندگی وی باشد، بیشتر مؤثر خواهد بود (18). در مطالعه‌ ديگري، محققان، 41 بیمار مبتلا به ضايعه نخاعي را به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم كردند؛ در گروه مداخله به مدّت 4 ساعت به طور اختصاصی و مدوّن، پیشگیری و درمان زخم فشاری را آموزش دادند؛ و در گروه شاهد، آموزش استانداردی که طبق مقررات بیمارستان به همه افراد داده می‌شد را ارائه دادند؛ پس از گذشت 3، 6، 12 و 24 ماه، میزان آگاهی دو گروه درباره پیشگیری از زخم فشاری ارزيابي گرديد و گزارش شد كه آموزش مدوّن و اختصاصی درباره پیشگیری و درمان زخم فشاری در افزایش و ابقاي دانش آنان بسیار مؤثر بوده است (4).با توجه به فراوانی زخمهای فشاری و عفونتها در مبتلایان به ضایعه نخاعی که هر دو قابل پیشگیری است و استمرار آنها می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد، توجه بیشتر به مراقبتهای پرستاری و معاينات دوره‌ای و درمان مناسب می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی آنها، میزان بستری را کاهش دهد و از عوارض ناشی از بستری نیز بکاهد؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تأثیر آموزش بر میزان آگاهی مراقبین و سیر بهبود زخم فشاری در مبتلایان به ضایعه نخاعی انجام شد.

 

 

 

 

محصولات مرتبط
 بررسی سوء رفتار با کودکان درایران

بررسی سوء رفتار با کودکان درایران

قیمت: 250,000 ريال کد فایل:23772
 بررسی سوء رفتار با کودکان درایران و جهان (پدیده شوم  کودک آزاری ) باسلام. دوستان عزیز بار دیگر یکی از کاملترین و عظیم ترین پروژه ها یا بهتر بگوییم پایان نامه های علوم انسانی و رشته های مشابه با موضوع بررسی سوء رفتار با کودکان یا همان کودک آزاری در ایران و جهان، درسایت به روز پروژه قرار گرفت از دوستان بازاریاب و خریدارن عزیز خاهشمندیم در فروش این محصول و معرفی آن برای دیگران حتما تلاش نمیاند تا این مطالعه ی عظیم در اختیار اکثرا...
پروژه ی بینظیربررسی  یک بسته کامل برای  مدیریت ( NTTACPLUS

پروژه ی بینظیربررسی یک بسته کامل برای مدیریت ( NTTACPLUS

قیمت: 200,000 ريال کد فایل:23769
پروژه ی بینظیربررسی  یک بسته کامل برای  مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری ( NTTACPLUS ) به دوزبان اگلسی و فارسی باسلام. دوستان عزیز بار دیگر یکی از به روز ترین.نادرترین. کاملترین و بینظیر ترین دستاوردهای کارشناسان فروشگاه به روز پروژه با عنوان پروژه یا پایان نامه بررسی یک بسته کامل برای  مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری ( NTTACPLUS ) به دوزبان اگلسی و فارسی، در فروشگاه بارگذاری شد. دوستان عزیز این پایان نامه نادر  فوق العاده...
دانلود پروژه ورزش زورخانه ای

دانلود پروژه ورزش زورخانه ای

قیمت: 29,000 ريال کد فایل:20660
فایل ورد قابل ویرایش واژه ی جوانمرد از نظر ساختار دستوری از دو کلمه ی جوان( =صفت) و مرد(= اسم ) تشکيل شده است. مقصود از جوان در مفهوم ظاهری کلمه همان دوره ی جوانی است که شکوفايي صورت و جسم است اما در معنای مجازی در مفهوم سالک رونده است که اوج شکوفايي سيرت و جان است.اين صفت و موصوف هنگامی که مقلوب می شونديعنی مرد جوان تبديل به جوان مرد می شود چنان بار سترگ معنايي می گيرد که بی درنگ ذهن از خامی به پختگی و کمال می رسد. گروهی از ايرانشناسان بر...
قدرت جذبه

قدرت جذبه

قیمت: 10,000 ريال کد فایل:20655
قسمتی از متن کتاب قدرت جذبه: برای رسیدن به قله باید از قدرت جذبه برخوردار بود. جذبه همه چیزاست وهیچ چیزنیست. تلاش و پشتکار، ظاهر و نحوه راه رفتن ، تناسب اندام ، صدا وآرامش در رفتار و حرکات، خوش قیافه یا زیبا بودن اصلا لازم نیست. تنها چیزی که نیازدارید (جذبه) است . شما میتوانید تنها با تمرین بعضی از روش‌ها وتکنیک های برقراری ارتباط ، که امروزه توسط بانفوذ ترین وتاثیر‌گذار‌ترین افراد دنیا به کار میروند را بیاموزید تا فردی خون گرم ،...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

حجم:10184KB | بازدید :1939

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

حجم:9444KB | بازدید :3914

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

حجم:9338KB | بازدید :2183

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از...

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت  مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

حجم:9202KB | بازدید :3077

دانلود پاورپوینت  مد و مدگرایی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پاورپوینت درباره آشنایی با مد و مدگرایی فرمت فایل: power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 17 اسلاید بخشی از اسلایدها: دیوید رایزمن (محقق و جامعه شناس) : جوامع...

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

حجم:8351KB | بازدید :2452

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

حجم:8235KB | بازدید :3013

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.  كلمه قاچاق يك كلمه تركي است و به معناي گريزاندن مي‌باشد و از مجموع قوانين و مقررات مربوط چنين استنباط مي‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد...

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

حجم:8234KB | بازدید :2102

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش درمتون تاریخی پس از اسلام به نام لرستان فیلی بر می خوریم  که معرب پهلوی است واین سرزمین از همدان تا خانقین و ممدلی امتداد دارد. و زبان شعر های باباطاهر راپهلوی یاهمین لری امروز دانسته...