منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع  متصل به تولیدات پراکنده

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت برنامه کسب و کار Business Plan

دانلود پاورپوینت برنامه کسب و کار Business Plan

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود مقاله تقويت حافظه

دانلود مقاله تقويت حافظه

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت مددکاری اجتماعی گروهی

دانلود پاورپوینت مددکاری اجتماعی گروهی

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

جزوه تصمیم گیری در مسائل مالیقیمت: ۸۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 134     کد محصول :2954      حجم فایل:748,1 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

 

توضیحی مختصر از متن فایل  :

تعریف مدیریت هزینه:
مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایت مشتریان همراه با کنترل وکاهش مستمر هزینه ها با رعایت کیفیت مورد انتظارانجام می دهد (رهنما 1387)  مجموعه ای از تکنیک ها وشیوه ها برای کنترل وتوسعه فعالیتها، فرایندها وتولیدات وخدمات آن (برینکه 1998)
اطلاعات مدیرت هزینه عبارت است از اطلاعاتی که مدیر به آن نیاز دارد تا بتواند  بر یک شرکت یا یک سازمان غیرانتفاعی، مدیریتی اثربخش اعمال کند و شامل اطلاعات مالی در مورد درآمد ها، هزینه و اطلاعات اثرگذار غیرمالی درباره بهروه وری ، کیفیت و سایر عوامل سرنوشت ساز موفقیت برای شرکت می شود.(حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک ترجمه دکتر علی پارسیان)

اهداف مدیریت هزینه:                                                                                                                                                                                               

1-    اندازه گیری  بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیت های اصلی واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

2-    تشخیص وحذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کند .

3-    تعیین کارایی واثربخشی فعالیت های اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی.

4-    تشخیص وارزیابی فعالیت های جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد.

حسابداری مدیریت:

وظیفه حسابدارمدیریت، تهیه اطلاعات مدیریت هزینه برای مدیر ارشد مالی وسایر مدیران برای استفاده در واحد تجاری وافزودن بر دامنه رقابتی وموفقیت آن است.اطلاعات مدیریت هزینه برای هریک از چهار وظیفه اصلی مدیریت تهیه می شود:                                       

Ø     مدیریت استراتژیک   

Ø     برنامه ریزی وتصمیم گیری

Ø     کنترل عملیات

Ø     تهیه صورتهای مالی

مدیریت هزینه استراتژیک عبارت است از؛ تهیه اطلاعات هزینه برای تسهیل اصلی ترین وظیفه مدیریت که مدیریت استراتژیک محسوب می شود.(ادواردج.بلوچر-کونگ اچ چن-توماس دبلیو.لین ،ترجمه دکتر حسن مدرکیان)

شاخص های استراتژیک برای تعیین میزان موفقیت :

در سیستم مدیریت استراتژیک هزینه از اطلاعات استراتژیک استفاده می کنند که شامل اطلاعات مالی و غیر مالی می شود. در گذشته شرکت ها تمایل داشتند که بیشتر بر سنجش عملکرد مالی تاکید بنمایند، مانند رشد فروش و سود خالص، جریان نقدی و قیمت سهام. برعکس در محیط کنونی کسب و کار، شرکت ها برای تعیین میزان موفقیت بیشتر از شاخص های استراتزیک استفاده می کنند و بسیاری از این شاخص ها ی سنجش عملکرد از نوع غیرمالی هستند ، مانند سهم بازار، کیفیت محصول .
 
 
 
فهرست     ........................................................      صفحه
فصل اول: مدیریت هزینه     .................................................................................                     9
 تعریف       ..........................................................................................................................                        10
اهداف حسابداری مدیریت      .....................................................................................................                        10
شاخص های استراتژیک برای تعیین میزان موفقیت     ............................................................................                        11
استفاده از پیشرفتهای معاصر حسابداری هزینه در مدیریت هزینه استراتژیک      ................................................                      11
نقش مدیریت هزینه در کاهش هزینه ها      .........................................................................................                      12
 ابزارها و تکنیک های مدیریت هزینه      ............................................................................................                     12
مراحل، مزایا و معایب دو ابزار مهم مدیریت هزینه؛ هزینه یابی بر مبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای فعالیت      .............                      14
هفت اصل مدیریت هزینه موثر      ...................................................................................................                    17
مهمترین سرفصل های مورد توجه سازمان ها در ارتباط با کاهش هزینه      ......................................................                     19
فصل دوم: سرمایه در گردش     ...............................................................................                  21
     تعریف     ............................................................................................................................                     22
اقلام تشکیل دهنده دارایهای جاری     ...............................................................................................                     22
دلایل اهمیت موضوع مدیریت سرمایه در گردش     .................................................................................                      22
چرخش وجه نقد     ...................................................................................................................                        22
فروش و سرمایه در گردش     ........................................................................................................                        23
تصمیمات سرمایه در گردش     .......................................................................................................                         23
اصل تطابق    .................................................................................................................... .....                         24
منحنی بازده     ................................................................................................................. .....                          24
استراتژی سرمایه درگردش و ریسک و بازده     ....................................................................................                          25
تقسیم بندی مدیران سرمایه در گردش     ..........................................................................................                           25   
نقدینگی     ..........................................................................................................................                            26
 استراتژیهای گوناگون و سیاست های مطلوب     ..................................................................................                            26  
استراتژی دارایی های جاری     ............................................................................................. .....                             27
استراتژی بدهی های جاری     ....................................................................................................                              28
تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش     ..................................................................................                              28
خالص سرمایه در گردش     .......................................................................................................                              31
سیاستهای سرمایه در گردش و ثروت سهامداران     ..............................................................................                              31
مديريت سرمايه در گردش در مرحله عمل     ....................................................................................                              31
مقايسه سياست هاي سرمايه در گردش شرکتها     ............................................ ...................................                               31
فصل سوم: ساختار سرمایه     ..............................................................................                           32
     مقدمه      ......................................................................................................................                                 33
تعریف ساختار سرمایه     .........................................................................................................                                33
هزینه سرمایه     ..................................................................................................................                                34
تامین مالی      ....................................................................................................................                                35  
مزایا ی ومعایب تامین مالی از طریق بدهی     ......................................................................... .......                                 35
مزایا ی ومعایب تامین مالی از طریق انتشار سهام     ..........................................................................                                  36
نظریه های ساختار سرمایه     ........................................................................................... .......                                   37                               
عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه      ......................................................................................                                    39
حفظ ساختار سرمایه     .........................................................................................................                                    40
نتیجه گیری     ..................................................................................................................                                    41
فصل چهارم:  سیاست تقسیم سود و سود سهام     ........................................................                              42
مقدمه     ........................................................................................................................                                    43
تعریف      .......................................................................................................................                                    43 
بررسی تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم     ...................................................................................                                    43
دلايل توزيع سود بين سهامداران     ...........................................................................................                                     44
دلايل اهميت تقسيم سود     ....................................................................................................                                      45
جايگاه سياست تقسيم سود در مديريت مالی     ...............................................................................                                      45
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود     ..........................................................................................                                      45
روشهای تقسيم سود     .........................................................................................................                                      45
خط مشی تقسیم سود     .......................................................................................................                                      49
تئوری های تقسيم سود     .....................................................................................................                                       51
تئوری هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود     .............................................................................                                       52
نتیجه گیری     ................................................................................................................                                       53
فصل پنجم: کیفیت سود     ..............................................................................                                54
     مقدمه     ...................................................................................................................                                      55
هدفهاى مشخص گزارش سود      ............................................................................................                                      55
مفهوم كيفيت سود      ........................................................................................................                                       55
دو ويژگي براي تعيين كيفيت سود     .......................................................................................                                      56
اگر شرکتی ویژگی های زیر را دارا باشد کیفیت سود آن بالا خواهد بود      ...........................................................                                      56
معيار ها و ساختارهاي كيفيت سود     ......................................................................................                                       57
عناصر کیفیت سود     .........................................................................................................                                     59
چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود    .....................................................................................                                    59
كيفيت گزارشگري     .........................................................................................................                                    60
مديريت سود     ..............................................................................................................                                    60
تحلیل بنیادی کیفیت سود     ....................................................................................                                                     61
 
نتيجه گيري     ....................................................................................................                                                  64
 
فصل ششم: پورتفوی     ..........................................................................                                              65
مقدمه     .............................................................................................................                                                        66
تعریف پورتفوی     ...................................................................................................                                                       66
مدیریت پورتفوی     .................................................................................................                                                       67
ارزش پورتفوی      ..................................................................................................                                                       67
سبد بهینه پورتفوی     ...............................................................................................                                                      67
پنج فاکتور مهم در انتخاب پورتفوی     .............................................................................                                                     67
انواع ریسک     .....................................................................................................                                                      68
ریسک پورتفوی     ..................................................................................................                                                     69
نظریه قیمت گذاری اربیتراژ     ....................................................................................                                                    71
مدل مارکویتز (مفروضات و معایب)       ...........................................................................                                                    71
ارزیابی عملکرد پورتفوی ( معیارها)      ...........................................................................                                                   73
حسابرسی پورتفوی     ...............................................................................................                                                  74
فصل هفتم: خرید یا اجاره     ...................................................................                                          76
     مقدمه     .........................................................................................................                                                   77
مراحل تصمیم گیری مصرف کننده     ..............................................................................                                                   77
تعریف اجاره     .....................................................................................................                                                  78 
انواع اجاره     ................................................................................................ .....                                                   78
منابع وجوه نقد برای تامین مالی اجاره     ........................................................................                                                   79
محاسبه مبلغ خالص سرمايه‌گذارى و جريان‌هاى نقدی     .......................................................                                                   80
قواعد تصمیم گیری     .............................................................................................                                                     80
معیار تصمیم گیری     .............................................................................................                                                       80
مزایای استفاده از اجاره     ......................................................................................                                                       81
هزینه های اجاره     ..............................................................................................                                                       83
اجاره دارایی در مقایسه با خرید آن     .......................................................................                                                           83
قرارداد فروش مشروط     ......................................................................................                                                           84
رهن اموال شخصی (اجاره به شرط تملیک)     ................................................................                                                           85
عوامل موثر در تصمیمات اجاره- خرید     ....................................................................                                                           85
فصل هشتم: ادغام و تصاحب     ................................. ...........................                                                  88
    مقدمه     .....................................................................................................                                                             89
تفاوت ادغام و تصاحب     .....................................................................................                                                              89
دو هدف اصلی و اولیه برای هر فعالیت تجاری     ...........................................................                                                             89
روش های دستیابی به اهداف اصلی هر فعالیت     ..........................................................                                                              90
انواع رفتار تصاحب کنندگان     .............................................................................                                                               90
انواع خریداران تصاحب کننده     ...........................................................................                                                               90
اشکال مختلف  ترکيب شرکتها (تلفیق،ادغام،شرکت های هلدینگ)     ....................................                                                                90
اهداف و انگیزه های ادغام و تصاحب     ...................................................................                                                                 95
معایب ادغام و تصاحب     ...................................................................................                                                                96
دلایل شکست ادغام و تصاحب شرکتها      ..................................................................                                                                96
فصل نهم: ورشکستگی     ................................................................                                                      99           
مقدمه     ....................................................................................................                                                                100
تعاریف ورشکستگی     ............................................................


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی

جزوه تصمیم گیری در مسائل مالی

قیمت: 89,000 ريال کد فایل:20695
  فایل ورد قابل ویرایش   توضیحی مختصر از متن فایل  : تعریف مدیریت هزینه: مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایت مشتریان همراه با کنترل وکاهش مستمر هزینه ها با رعایت کیفیت مورد انتظارانجام می دهد (رهنما 1387)  مجموعه ای از تکنیک ها وشیوه ها برای کنترل وتوسعه فعالیتها، فرایندها وتولیدات وخدمات آن (برینکه 1998)اطلاعات مدیرت هزینه عبارت است از اطلاعاتی که مدیر به آن نیاز دارد تا بتواند  بر یک شرکت یا یک سازمان...
دانلود مقاله نقش تصمیم گیری در مدیریت

دانلود مقاله نقش تصمیم گیری در مدیریت

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:20635
فایل ورد قابل ویرایش   توضیحی مختصر از متن فایل  : بحث از تصمیم گیری بعلّت اهمیّتی خاص که در مدیریت دارد بسیار مورد توجّه قرار گرفته است، کتبی که به بحث از علم مدیریت پرداخته‌اند ضمناً بحث فرایند تصمیم گیری را نیز مطرح کرده‌اند. از آنجائی که فرایند تصمیم گیری مستقلاً در کتابی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته در این پژوهش سعی بر آن شده که مباحث اصلی فراگرد تصمیم گیری به صورت مستقل و منسجم مطرح گردد. در ذیل به برخی از کتبی...
دانلودمقاله مقدمه ای بر اوراق مشتقه

دانلودمقاله مقدمه ای بر اوراق مشتقه

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:20628
  فایل ورد قابل ویرایش   توضیحی مختصر از متن فایل  : شرکتها در معرض خطرات گوناگونی در یک دوره عادی عملیاتی و در زمان استقراض قرار دارند. در مورد برخی از این خطرات می تواند مبالغی از شرکتهای بیمه را دریافت کند. برای مثال مدیریت می تواند ماشین آلات را در مقابل خطر آتش سوزی به وسیله بیمه آتش سوزی در یک شرکت بیمه، بیمه نماید اما از سویی محصولات بازار سرمایه هم وجوددارند که مدیریت به وسیله آنها می تواند خود را در مقابل...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

حجم:10184KB | بازدید :1879

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

حجم:9444KB | بازدید :3852

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

حجم:9338KB | بازدید :2115

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از...

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت  مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

حجم:9202KB | بازدید :2993

دانلود پاورپوینت  مد و مدگرایی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پاورپوینت درباره آشنایی با مد و مدگرایی فرمت فایل: power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 17 اسلاید بخشی از اسلایدها: دیوید رایزمن (محقق و جامعه شناس) : جوامع...

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

حجم:8351KB | بازدید :2368

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

حجم:8235KB | بازدید :2950

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.  كلمه قاچاق يك كلمه تركي است و به معناي گريزاندن مي‌باشد و از مجموع قوانين و مقررات مربوط چنين استنباط مي‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد...

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

حجم:8234KB | بازدید :2052

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش درمتون تاریخی پس از اسلام به نام لرستان فیلی بر می خوریم  که معرب پهلوی است واین سرزمین از همدان تا خانقین و ممدلی امتداد دارد. و زبان شعر های باباطاهر راپهلوی یاهمین لری امروز دانسته...