منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت برنامه کسب و کار Business Plan

دانلود پاورپوینت برنامه کسب و کار Business Plan

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود مقاله تقويت حافظه

دانلود مقاله تقويت حافظه

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت مددکاری اجتماعی گروهی

دانلود پاورپوینت مددکاری اجتماعی گروهی

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

فروشگاه فایل

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره -> مقاله فارسی

دانلود تحقیق قوانين و مقررات بازي تنيسقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 59     کد محصول :1829      حجم فایل:44,38 KB      نوع فایل :rarاین فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

 
قوانین و مقررات بازی تنیس در چهل ماده به شرح زیر تنظیم شده
۱- زمین بازی انفرادی
۲- اجزاء ثابت زمین
۳- توپ تنیس
4- راکت تنیس
۵- زننده سرویس و دریافت کنندة سرویس
۶- انتخاب زمین و سرویس
۷- سرویس
۸- خطای پا
۹- اجرای ضربه سرویس
۱۰- خطای سرویس
۱۱- سرویس دوم
۱۲- زمان اجرای سرویس
۱۳- قانون بجا
۱۴- قانون بجا در سرویس
۱۵- ترتیب اجرای سرویس
۱۶- زمان تعویض زمین
۱۷- توپ در گردش
۱۸- ثبت امتیاز به نفع زنندة سرویس
۱۹- ثبت امتیاز به نفع دریافت کنندة سرویس
۲۰- مواردی که سبب از دست رفتن امتیاز می‏گردد
۲۱- بازیکن مانع حریف می‏شود
۲۲- اصابت توپ به خط
۲۳- برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین
۲۴- برگشت دادن صحیح توپ
۲۵- زمانیکه بازیکن از بازی بازداشته شود
۲۶- حساب امتیازات در «گیم»
۲۷- حساب امتیازات در «ست»
۲۸- حداکثر تعداد «ستها»
۲۹- شرح وظایف مسئولان
۳۰- حفظ تداوم بازی و زمانهای استراحت
۳۱- راهنمائی بازیکن (توسط مربی و یا غیره)
۳۲- تعویض توپ
۳۳- بازی دوبل
۳۴- زمین بازی دوبل
۳۵- ترتیب سرویس در بازی دوبل
۳۶- ترتیب دریافت سرویس در بازی دوبل
۳۷- سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
۳۸- دریافت سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
۳۹- خطای سرویس در بازی دوبل
۴۰- گردش توپ در بازی دوبل
ضمیمه۱:مقررات لازم جهت انجام آزمایشات ماده۳
ضمیمه۲: قوانین بازی با صندلی چرخدار
و…

زمين بازي مستطيلي است بطول ۷۷/۲۳ متر به عرض ۲۳/۸ متر. زمين توسط توري كه از يك سيم با طناب به قطر حداكثر ۸/۰ سانتيمتر آويزان است، به دو نيمه تقسيم مي‏گردد. انتهاي اين سيم با طناب بايد به بالاي دو پايه در دو سوي تور متصل گردد يا از روي آن گردانيده شود. قطر مقطع پايه استوانه‏اي يا اصلاح مقطع پايه مكعب مستطيل شكل نبايد بيش از ۱۵ سانتيمتر بيشتر باشد. مركز مقطع پايه ها مي‏بايد در فاصلة ۹۱۴/۰ متري از زمين بازي واقع شود و ارتفاع پايه ها بايد به گونه‏اي تنظيم گردد كه قسمت بالاي سيم نگهدارنده تور در ارتفاع ۰۷/۱ متري از سطح زمين واقع شود در صورتي كه از زمين مشترك براي «دوبل» (به مادة ۳۴ رجوع شود) وانفرادي استفاده شود بايد تور را توسط دو پايه كه پايه هاي بازي انفرادي ناميده مي‏شوند، در ارتفاع ۰۷/۱ متري نگاهداشت. مركز مقطع اين پايه ها كه قطر و به اصلاح مقطع آنها نبايد بيش از ۵/۷ سانتيمتر باشد در هر طرف در فاصلة ۹۱۴/۰ متري از زمين انفرادي واقع مي‏گردد. تور بازي را بايد چنان كشيد كه فضاي مابين دو پايه را كاملاً پر كند و شبكه‏ هاي تور به اندازه‏اي كوچكتر در نظر گرفته مي‏شوند كه مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پايه ۹۱۴/۰ متر باشد لذا تور در اين قسمت توسط كمربندي كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از ۵ سانتيمتر نباشد محكم در ارتفاع مورد نظر نگاهداشته مي‏شود. نواري كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از ۵ سانتيمتر و در فاصلة مساوي در بين دو خط كناري و به موازات آنها كشيده مي‏شود. خط انتهائي در طرف داخلي زمين توسط علامت مركزي به طول ۱۰ سانتيمتر و عرض ۵ سانتيمتر در امتداد فرضي خط مركزي سرويس است و به دو بخش تقسيم مي‏شود. علامت مركزي در هر طرف زمين بر خطوط انتهائي عمود ومتصل است. از كليه خطوط ديگر نبايد از ۵/۲ سانتيمتر كمتر و از ۵ سانتيمتر بيشتر باشد، به استثناء خط انتهائي كه نبايد بيشتر از ۱۰ سانتيمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه‏گيريها بايد لبه خارجي خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط بايد يكنواخت باشد. استفاده از رنگهاي سفيد و يا زرد و نشانه‏هاي تبليغاتي يا هر چيز ديگري كه در دو انتهاي زمين قرار داده شده، غير مجاز است. استفاده از رنگهاي روشن تنها در صورتي مجاز است كه در اين امر در ديد بازيكنان اختلالي ايجاد نكند.
اگر نشانه‏هاي تبليغاتي بروي صندلي خط نگهدارنده دو انتهاي زمين نشسته‏اند، قرارداده شود، اين نشانه‏ها بايد فاقد رنگهاي سفيد و زرد باشند. از رنگهاي روشن در صورتي مجاز است كه اختلال در ديد بازيكنان ايجاد نكند.
۱- basiline 
۲- Side- line 
۳- Service- line
۴- Centerservice- line
۵- Service courts
۶- Center mark
تبصره:
در مسابقات «جام ديويس» و يا ديگر مسابقات رسمي قهرماني فدراسيون بين المللي تنيس بايد فاصله‏اي در پشت خطوط انتهائي در نظر گرفت كه كمتر از ۴/۶ متر نباشد و در طرف خارجي خطوط كنار هم بايد فاصله‏اي در نظر گرفت كه كمتر از ۶۶/۳ متر نباشد. مي‏توان صندلي خط نگهداران را در صورتيكه بيشتر از ۹۱۴/۰ متر بداخل اين فضاها پيشروي نكرده باشند. در فاصله ۴/۶ متر از خطوط انتهائي در فاصلة ۶۶/۴ متر از خطوط كناري قرار دارد.
(ابتداي صفحه)
ماده ۲ اجزائ ثابت زمين
اجزاء ثابت زمين نه تنها در برگيرندة تور، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائي و كناري جايگاهها، صندليهاي ثابت يا قابل نقل و انتقال پيرامون زمين بازي، افراد اشغال كنندة صندليها، كليه ديگر اجزاء ثابت در پيرامون و يا بالاي زمين بازي، داور، داور تور، داور خطاي پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامي كه جاي مقر خود حضور دارند، نيز مي‏گردد.
تبصره:
در تأمين اهداف اين ماده بايد متذكر شد كه مفهوم لغت داور در برگيرندة داور، افرادي كه به آنها در بين بازي مكان مشخص اعطاء شد و كليه افرادي مي‏شود كه جهت همكاري با داور در جريان مسابقه برگزيده شده باشند.
(ابتداي صفحه)
ماده ۳ توپ تنيس
سطح بيروني توپ بايد يكنواخت و برنگ سفيد يا زرد باشد، اگر روي توپ درزي وجود داشته باشد، اين محل نبايد بصورت دوخته و به شكل بخيه باشد. قطر توپ بايد بيش از ۳۵/۶ سانتيمتر و كمتر از ۶۷/۶ سانتيمتر باشد و وزن آن بايد بيش از ۷/۵۶ گرم و كمتر از ۵/۵۸ گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة ۲۵۴ سانتيمتر بر روي يك سطح بتوني بايد بيش از ۱۳۵ سانتيمتر و كمتر از ۱۴۷ سانتيمتر باشد تحت فشار ۱۶۵/۸ كيلو گرم توپ بايد دچار فرورفتگي بداخل به ميزان بيش از ۵۶/۰ سانتيمتر و كمتر از ۷۴/۰ سانتيمتر در قسمت جلوئي و فرورفتگي به ميزان بيش از ۸۹/۰ سانتيمتر و كمتر از ۰۸/۱ سانتيمتر در قسمت پشتي شود. ارقام گفته شده در مورد اين فرورفتگيها بايد ميانگين خواندن جدا از هم ارقام در هر يك از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بين دو بار خواندن ارقام نبايد بيش از ۰۸/۰ سانتيمتر گردد. براي بازي در ارتفاع بيش از ۱۲۱۹ متر از سطح دريا مي‏توان از دو نوع ديگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از ۹۳/۱۲۱ سانتيمتر و كمتر از ۱۳۵ سانتيمتر است و فشار داخلي آن بيش از فشار خارج آن است. اين نوع توپ مرسوم است به «توپ پر فشار» توپ نوع دوم تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از ۱۳۵ سانتيمتر و كمتر از ۱۴۷ سانتيمتر است و فشار داخلي تقريباً برابر فشار خارجي است اين توپ به منظور تطبيق بايد براي مدت ۶۰ روز يا بيشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گيرد. به اين توپ معمولاً واژه توپ فشار صفر و يا توپ بدون فشار اطلاق مي‏گيرد.
تمام آزمايشات در مورد جهش توپ اندازه و ميزان فرورفتگي بايد مطابق قوانين و ترتيبهاي معين شده در ضميمه ۱ صورت گيرد.
۱- Pressurised Ball
۲- Zero-Pressure
۳-Non-Pressrised
(ابتداي صفحه)
ماده ۴- راكت تنيس
راكتهائي كه از مشخصات ذيل پيروي نكنند جهت بازي مطابق مقررات تنيس، مورد تأئيد نمي‏باشند.
الف) قسمتي از راكت كه در انجام ضربه مورد استفاده قرار مي‏گيرد بايد تخت باشد و از يك شبكه زه درهم شده متصل به قاب راكت تشكيل مي‏گردد. زه‏ها در محل تلاقي بازه‏هاي مجاور به تناوب از رو و زير به يكديگر مي‏پيوندند و به هم تافته مي‏شوند. در مجموع اين شبكة زه بايد يكدست باشد و بخصوص تراكم اين شبكه در قسمت مركز نبايد كمتر از ساير قسمتها باشد. زه‏ها بايد عاري از هر گونه اضافات و اتصالات جنبي باشند مگر آنچه كه جهت پيشگيري و محدود كردن فرسودگي و پارگي و يا لرزش بكار رود كه بايد  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود رايگان مقاله ورزش  دانلود پروژه ورزش  دانلود تحقيق ورزش  دانلود پايان نامه ورزش  دانلود رايگان ورزش  دانلود مقاله ورزش  مقاله  پايان نامه  دانلود رايگان کاراموزي   دانلود رايگان مقاله تربيت بدني  دانلود پروژه تربيت بدني  دانلود تحقيق تربيت بدني  دانلود پايان نامه تربيت بدني  دانلود رايگان تربيت بدني  دانلود مقاله تربيت بدني  دانلود رايگان مقاله ورزش دانلود پروژه ورزش دانلود تحقيق ورزش دانلود پايان نامه ورزش دانلود رايگان ورزش دانلود مقاله ورزش مقاله پايان نامه دانلود رايگان کاراموزي دانلود رايگان مقاله تربیت بدنی دانلود پروژه تربیت بدنی دانلود تحقيق تربیت بدنی دانلود پايان نامه تربیت بدنی دانلود رايگان تربیت بدنی دانلود مقاله تربیت بدنی تحقیق 8 صفحه تحقیق پینگ پنگ تحقیق پینگ پنگ با فهرست تحقیق پینگ پنگ با فهرست و عکس مقاله با فهرست دانلود تحقیق پینگ پنگ دانلود تحقیق پینگ پنگ با فایل pdf دانلود تحقیق پینگ پنگ با فایل ورد دانلود تحقیق پینگ پنگ با فهرست دانلود فایل پینگ پنگ word دانلود فایل پینگ پنگ با فرمت doc دانلود مقاله پینگ پنگ دانلود پینگ پنگ دانلود پینگ پنگ فایل pdf دانلود پینگ پنگ فایل با فرمت docx دانلود پینگ پنگ فایل با فرمت pdf دانلود پینگ پنگ فایل ورد مقاله آماده ارائه پینگ پنگ مقاله آماده دانلود پینگ پنگ مقاله پینگ پنگ مقاله‌ای کامل درباره پینگ پنگ مقاله‌ی کاملی درباره پینگ پنگ پینگ پنگ پینگ پنگ با فرمت pdf پینگ پنگ با فرمت ورد اقتصاد الكترونيكي در ايران انواع شيوه راكت گيري تحقیق تنیس روی میز تنیس روی میز دانلود مقاله تنیس روی میز راکت سرويس بك هند ساده مقاله تنیس روی میز نقاط تماس توپ با راكت تاريخچه ورزش تنيس تاريخچه ورزش تنيس روي ميز تاريخچه ي ورزش تنيس روي ميز تاریخچه و قوانین بازی تنیس تاریخچه و قوانین ورزش تنیس تاریخچه و قوانین ورزش والیبال تاریخچه ورزش تنیس تاریخچه ورزش تنیس خاکی تاریخچه ورزش تنیس در ایران تاریخچه ورزش تنیس روی میز تاریخچه ورزش تنیس روی میز در ایران تاریخچه ورزش والیبال در ایران تاریخچه ی ورزش تنیس تاریخچه ی ورزش تنیس روی میز تاریخچه ی ورزش والیبال تحقيق در مورد ورزش تنيس تحقيق درباره تنيس تحقيق درباره ورزش تنيس تحقيق درباره ورزش واليبال تحقيق ورزش تنيس تحقیق از تنیس روی میز تحقیق بازی تنیس تحقیق برای تنیس روی میز تحقیق تنیس خاکی تحقیق تنیس روی میز تحقیق در مورد تنیس تحقیق در مورد ورزش تنیس تحقیق در مورد ورزش تنیس خاکی تحقیق در مورد ورزش تنیس روی میز تحقیق در مورد ورزش والیبال pdf تحقیق درباره تنیس تحقیق درباره تنیس خاکی تحقیق درباره تنیس رومیز تحقیق درباره تنیس روی میز تحقیق درباره ورزش تنیس تحقیق درباره ورزش تنیس روی میز تحقیق درباره ورزش والیبال تحقیق درباره ی تنیس روی میز تحقیق درباره ی ورزش تنیس تحقیق درباره ی ورزش تنیس روی میز تحقیق درمورد تنیس روی میز تحقیق درمورد ورزش تنیس تحقیق راجب تنیس تحقیق راجب تنیس روی میز تحقیق ورزش تنیس تحقیق ورزش تنیس روی میز تحقیق ورزشی تنیس دانلود تحقیق تنیس روی میز دانلود تحقیق در مورد تنیس روی میز دانلود مقاله تنیس روی میز قوانين و مقررات ورزش تنيس روي ميز قوانین و مقررات ورزش تنیس روی میز قوانین ورزش تنیس خاکی قوانین ورزش تنیس روی میز مطلب درباره تنیس روی میز مطلب درباره ورزش تنیس مقالات آموزشی تنیس مقالات اموزشی تنیس مقالات تنیس مقالات تنیس روی میز مقالات علمی تنیس روی میز مقالات ورزشی تنیس مقاله ای در مورد تنیس مقاله ای در مورد تنیس روی میز مقاله ای در مورد ورزش تنیس مقاله ای در مورد ورزش تنیس روی میز مقاله ای در مورد ورزش والیبال مقاله ای درباره تنیس مقاله ای درباره تنیس روی میز مقاله ای درباره ورزش والیبال مقاله ای درباره ی تنیس روی میز مقاله ای درباره ی ورزش تنیس مقاله ای راجع به تنیس مقاله بازی تنیس مقاله تنیس مقاله تنیس خاکی مقاله تنیس روی میز مقاله تنیس روی میز pdf مقاله در باره تنیس مقاله در خصوص تنیس روی میز مقاله در مورد تنيس مقاله در مورد تنيس روي ميز مقاله در مورد تنیس مقاله در مورد تنیس خاکی مقاله در مورد تنیس روی میز مقاله در مورد ورزش تنيس مقاله در مورد ورزش تنیس مقاله در مورد ورزش تنیس روی میز مقاله در مورد ورزش واليبال مقاله در مورد ورزش والیبال مقاله درباره تنیس مقاله درباره تنیس خاکی مقاله درباره تنیس روی میز مقاله درباره ورزش تنیس مقاله درباره ورزش واليبال مقاله درباره ورزش والیبال مقاله درباره ی تنیس مقاله درباره ی تنیس روی میز مقاله های تنیس روی میز مقاله ورزش تنيس مقاله ورزش تنیس مقاله ورزش تنیس pdf مقاله ورزش تنیس روی میز مقاله ورزشی تنیس مقاله ورزشی تنیس روی میز مقاله ورزشی در مورد تنیس مقاله ورزشی درمورد تنیس مقاله ی تنیس ورزش تنیس ورزش تنیس+مقاله     
محصولات مرتبط
کدهای مخفی اندروید

کدهای مخفی اندروید

قیمت: 4,000 ريالکد فایل:22268
شما با خرید این محصول از کدهای مخفی اندروید مطلع خواهید شد و میتوانید از گوشی اندروید خود حرفه ای استفاده...
فازهاي كوهزايي-ايران(فايل pdf)

فازهاي كوهزايي-ايران(فايل pdf)

قیمت: 50,000 ريالکد فایل:15743
"فايلpdf  فازهاي كوهزايي- ايران" هشت صفحه اصلی (ماکروپلیت) و تعدادی صفحات کوچک به ضخامت 100 تا 200 کیلومتر که در بخش بالایی گوشته و پوسته زمين را در بر میگیرند .حرکات همگرا ، واگرا و افقی را نسبت به هم انجام می دهند جابجایی در این صفحات مسئولیت تمام فرایند های مورفوتکتونیک را بر عهده دارد.   بنیادهای نظری تکتونیکی: حرکات افقی در تکتونیک پلیتها، حرکات کششی- واگرا، حرکات همگرا ایران در بخش میانی کمربند آلپ هیمالیا واقع شده...
دانلود تحقیق فدراسیون وزنه برداری

دانلود تحقیق فدراسیون وزنه برداری

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:11905
  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش   فدراسیون وزنه برداری از زمانیکه ورزش زورخانه ای در ایران متداول گردید، کشتی گیران برای آماده ساختن بدن و تقویت و پرورش عضلات خود از سنگ و وزنه هایی به شکل گلوله های توپ به وزنه های 25، 42 و 66 کیلوگرم استفاده می کردند. پیشکسوتان ورزش باستانی حکایت می کنند برخی از پهلوانان قدیم مانند حسام علاقه مفرطی برای بلند کردن وزنه های سنگین از خود ابراز...
دانلود تحقیق آماده سازي استخوان بندي شهر براي ورزش همگانی

دانلود تحقیق آماده سازي استخوان بندي شهر براي ورزش همگانی

قیمت: 20,000 ريالکد فایل:11903
  این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش   آماده سازي استخوان بندي شهر براي ورزش همگانی مقدمه: ورزش و فعاليت بدني براي حفظ سلامت  و شادابي انسان از اهميت خاصي برخوردار است . ورزش همگاني به معناي واقعي آن ، ورزشي است كه در برگيرنده ي تمامي اقشار جامعه از مرد و زن ،‌پير و جوان و سالم و ناسالم باشد . در ورزش همگاني بايد تمامي اين گروهها بتوانند از مزاياي ورزش بهره مند...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

حجم:10184KB | بازدید :1940

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

حجم:9444KB | بازدید :3916

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

حجم:9338KB | بازدید :2184

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از...

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

حجم:9202KB | بازدید :3079

دانلود پاورپوینت  مد و مدگرایی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پاورپوینت درباره آشنایی با مد و مدگرایی فرمت فایل: power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 17 اسلاید بخشی از اسلایدها: دیوید رایزمن (محقق و جامعه شناس) : جوامع...

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

حجم:8351KB | بازدید :2454

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

حجم:8235KB | بازدید :3016

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.  كلمه قاچاق يك كلمه تركي است و به معناي گريزاندن مي‌باشد و از مجموع قوانين و مقررات مربوط چنين استنباط مي‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد...

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

حجم:8234KB | بازدید :2103

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش درمتون تاریخی پس از اسلام به نام لرستان فیلی بر می خوریم  که معرب پهلوی است واین سرزمین از همدان تا خانقین و ممدلی امتداد دارد. و زبان شعر های باباطاهر راپهلوی یاهمین لری امروز دانسته...