منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فار

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

ارائه ساختار جديد بازار همزمان توان اکتيو و راکتيو با در نظر

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

مقاله ی جدید مقدمه ای بر کشت هیدروپونیک

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود پاورپوینت آتش نشاني و اطفاء حريق

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

دانلود مقاله تصفیه فراورده های نفتی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود مقاله پرخاشگري

دانلود مقاله پرخاشگري

فروشگاه فایل

گروه محصول -> آموزش

دانلود جزوه کامل روش تحقیق (فایل ورد)قیمت: ۹۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 152     کد محصول :341      حجم فایل:654,63 KB      نوع فایل :rarجزوه کامل روش تحقیق (فایل ورد)

 

فایل ورد قابل ویرایش

 

کاملترین جزوه درس روش تحقیق

 

همراه با نمونه های کاربردی

دانلود جزوه کامل روش تحقيق با آموزش کاربردی

 

کاملترین جزوه روش تحقیق با فرمت ورد .انتخاب روش تحقیق، از مسائلی است که در ضمن طرح تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ اما به لحاظ اهمیتی که دارد، آن را در بخش جداگانه ای می آوریم. 

تحقیق در هریک از رشته های دانش بشری، روش خاص خود را می طلبد. روش ریاضیات، استنتاج و برهان است و روش علوم تجربی مشاهده، آزمایش و استقراء. روش علومی مثل مکانیک و ستاره شناسی، آمیزه ای از روش ریاضی و تجربی است و رشته های مختلف علوم انسانی، هریک ویژگیهایی دارد: روانشناس با مطالعه نفسانیات خویشتن شروع می کند و با ابزارهای دقیق آزمایشگاهی و تستهای مختلف کتبی و شفاهی از نفسانیات دیگران مطلع می شود و تحقیقات خود را استوار می سازد. کار جامعه شناس بیشتر مبتنی بر آمار است و محقق تاریخ با اسناد و مدارک تاریخی سروکار دارد که نقد این مدارک و تعیین میزان صحت آنها در تحقیق او مهمترین نکته است. 
نویسنده مقاله تحقیقی به تناسب رشته ای که دارد، روش خاصی را در امر تحقیق انتخاب می کند؛ اما در عین حال از برخی قواعد و روشهای عمومی نیز استفاده می کند که تقریبا در تمام مقاله های تحقیقی مشترک است. نوشتار حاضر به بررسی روشهای اخیر می پردازد. 
ابتدا با توجه به گروه خوانندگان و مخاطبان این مقاله، باید گفت که از دیدگاهی، روش تحقیق به دو نوع میدانی و کتابخانه ای تقسیم می شود. در تحقیق میدانی که بیشتر به مسائل علم تجربی، اجتماعی و جامعه شناسی مربوط است، محقق با کاوش در نمونه های عینی و با تفحص و استقرا در گستره ای خاص به نتایج کلی می رسد. در این روش، کار محقق تحقیق روی افراد، اشیا و پدیده های خارجی در بیرون از محیط کتابخانه است ؛ مصاحبه، مشاهده، گزارش و تحقیقات محلی در این روش، جایگاه خاصی دارد. اما در تحقیق کتابخانه ای، حوزه کار محقق، کتابخانه و اسناد و مدارک کتابخانه ای مثل کتاب، مجله، عکس و غیره است. محقق در این روش، معمولا با محیط خارج و نمونه های عینی سروکار ندارد؛ بلکه مواد و منابع کارش، قبلا توسط محققان دیگر ثبت و ضبط شده است و اینک او باید آنها را جستجو و پیدا کند. این روش، گاهی به نام روش تاریخی نیز شناخته می شود؛ زیرا خاصة محقق تاریخ با اینگونه روش کار می کند. شایان ذکر است که در برخی تحقیقات، ممکن است از هر دو روش استفاده شود؛ مثلا نتیجه ای که با تحقیق میدانی به دست آمده، با مطالعات کتابخانه ای، استفاده از نظریات دانشمندان در آن زمینه، و بررسی سیر تاریخی و مقایسه ای نظریات مزبور تکمیل گردد؛ و یا تحقیقاتی که به روش کتابخانه ای صورت گرفته و منتج به نتایجی شده، با انتخاب محدوده خاصی از افراد مربوط به موضوع، و انجام تحقیقات میدانی در آن زمینه، استوارتر و مستندتر شود. 
خوانندگان و مخاطبان مقاله حاضر به لحاظ حوزه تحقیقات و مطالعات، بیشتر با روش کتابخانه ای سروکار دارند؛ از این رو روش مزبور بیشتر توضیح داده می شود. 
اصلی ترین ابزار تحقیق در روش کتابخانه ای، کتاب و امثال آن است، لذا اولین گام مهم در این روش، انتقاد کتاب و اسناد مکتوب مورد استفاده است. در واقع، محقق باید کتاب شناس باشد؛ یعنی بتواند کتاب را ارزیابی و میزان اعتبار آن را تعیین کند. هرقدر وی در این امر تواناتر باشد، تحقیقش از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود. 

فهرست مطالب

شماره صفحه عنوان
1 فصل 1- تعریف تحقیق و مشخصات، عوامل و انواع آن
1 1-1- مقدمه
2 1-2- تحقيق چيست؟
2 1-3- مشخصات تحقيق
3 1-4- قابلیت بازسازی
4 1-5- شرایط محقق
4 1-6- سه عامل اصلی تحقیق
4 1-7- تحقيق علمي چيست؟
5 1-8- پيش نيازهاي تحقيق علمي
5 1-9- انواع تحقيق
5 1-9-1- طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس هدف
7 1-9-2- طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس ميزان کاربرد مستقيم يافته‌ها و درجه تعميم‌پذيری آنها
7 1-9-3- طبقه‌بندی انواع تحقيق بر اساس میدان عمل
7 1-9-4- انواع تحقيقات علمي بر اساس ماهيت و روش
9 1-9-5- روشهای تحقيق کيفی و کمی
10 1-9-6- ویژگی های روشهای تحقیق کیفی
10 1-9-7- ویژگی های روشهای تحقیق کمی
12 فصل 2- روش تحقیق علمی و مراحل آن
12 2-1- روش چيست؟
12 2-2- علم چيست؟
12 2-3- شناخت علمی
12 2-3-1- استدلال استقرایی
13 2-3-2- استدلال قیاسی
13 2-3-3- استدلال علمی
13 2-4- فلسفه علم چيست؟
14 2-5- ملاکهای تمايز معرفت تجربی از ديگر انواع معرفت
14 2-6- تفاوت علوم طبيعی (تجربی) و علوم اجتماعی(انسانی)
14 2-6-1- ويژگيهای علوم تجربی
15 2-6-2- مشخصات قانون علمی
15 2-7- ويژگيهای کلی روش علمی (Scientific Method)
17 فصل 3- مراحل تحقيق علمی
18 3-1- مرحله اول - شکل گیری پرسش آغازین
19 3-2- مرحله دوم - تشخیص مسئله و مشخص کردن موضوع مورد مطالعه (تبدیل سؤال به موضوع تحقیق) 
19 3-2-1- تعيين موضوع تحقيق
20 3-2-2- مهمترین نکات در انتخاب موضوع تحقیق 
20 3-2-3- مهمترین نکات در نگارش موضوع تحقیق 
21 3-3- مرحله سوم - توصیف (بیان) مسئله تحقیق
21 3-3-1- نکات مهم در بيان مساله تحقيق
22 3-3-2- ويژگيهاي يك مسأله تحقيق
22 3-4- مرحله چهارم - تبیین اهداف تحقیق 
23 3-4-1- اصلی ‌ترین اهداف تحقیقات علمی
23 3-4-2- تقسيم بندی  اهداف تحقیق
24 3-4-3- نحوه تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی
25 3-5- مرحله پنجم- طرح و تدوین فرضیه و یا فرضیه های تحقیق
25 3-5-1- شکل های مختلف بیان فرضيه 
26 3-5-2- ويژگيهاي يك فرضيه
27 3-5-3- قالبهاي فرضيه‌ساز
28 3-5-4- اهمیت فرضیه‌ها
29 3-5-5- تفاوت فرضیه با نظریه (Theory)، قانون (Law) یا اصل (Principle)
29 3-5-6- شیوه تدوین و نگارش فرضیه
29 3-5-7- اهداف فرضیه‌ها
31 3-5-8- انواع فرضیه
32 3-5-9- آزمون فرضیه‌ها
32 3-5-10- منابع فرضیه‌ها
32 3-5-11- نظريه چيست؟
33 3-5-12- انواع نظريه
33 3-5-13- نقش نظريه در تحقيق
34 3-5-14- تدوین چارچوب نظري تحقيق (Theoretical Framework)
35 3-5-15- اجزاء چارچوب نظري 
35 3-6- مرحله ششم- تعیین متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها
35 3-6-1- متغير چيست؟
37 3-6-2- تعریف مفاهیم و متغیرها
37 3-6-3- تقسیم بندی متغیرها براساس عوامل مختلف
39 3-6-4- مقياس اندازه گيری متغیرها
40 3-6-5- اندازه‌گيري و سطوح آن
41 3-6-6- مقیاس های اندازه‌گيري
42 3-7- مرحله هفتم- مطالعه و بررسی سوابق تحقیق (پیشینه تحقیق)
42 3-7-1- برخی فوائد مطالعه و بررسی سوابق تحقیق 
42 3-7-2- انواع منابع تحقیق 
44 3-7-3- روش دستيابي به منابع و فهرست برداري از آنها
45 3-7-4- استفاده از اینترنت و سيستمهاي اطلاع رساني رايانه اي
46 3-8- مرحله هشتم- طراحی روش تحقیق
46 3-8-1- ویژگی های روشهای تحقیق کیفی
47 3-8-2- ویژگی های روشهای تحقیق کمی
47 3-8-3- نکاتی در خصوص برنامه ريزی اجرای تحقیق
48 3-8-4- جدول ‌زمان‌بندی انجام کار
50 3-8-5- بودجه و امکانات
50 3-8-6- ارزیابی و کنترل حین تحقیق
51 3-9- مرحله نهم- جمع آوری اطلاعات و داده ها
51 3-9-1- جامعه مورد مطالعه و گروه نمونه
52 3-9-2- متداول ترين روش هاي نمونه گيري
54 3-9-3- روشها و عوامل موثر در برآورد حجم نمونه
56 3-9-4- شیوه های نمونه گیری
58 3-9-5- تعیین حجم نمونه
61 3-9-6- گردآوری داده ها
61 3-9-7- پردازش و تفسير داده ها  
62 3-9-8- اصلی ترین روش ها برای جمع آوری داده ها
67 3-9-9- روايی(Validity) و پايايی(Reliability) ابزارهای اندازه‌گيری
68 3-9-10- پيش‌آزمون(Pre-Test)
68 3-10- مرحله دهم- تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات 
68 3-10-1- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 
70 3-10-2- فرا تحليل
71 3-10-3- تفسير ضريب همبستگی
72 3-10-4- تجزيه و تحليل کيفي داده ها
72 3-10-5- انواع تحليل های آماری
73 3-10-6- پردازش و طبقه بندی اطلاعات
75 3-11- مرحله یازدهم- آزمون فرضیه ها و پاسخگویی به سؤالات تحقیق
76 3-12- مرحله دوازدهم- ارائه گزارش تحقیق
76 3-12-1- اجزاي اصلي يك گزارش تحقيق
77 3-12-2- راهنماي تدوين پايان نامه
81 3-12-3- توصیه‌های مهم در تدوین پروپوزال
81 3-12-4- توصیه‌های مهم در انجام پروژه
82 3-12-5- توصیه‌هایی برای تدوین پايان‌نامه
83 3-12-6- مراحل آمادگي براي جلسه دفاع از پايان‌نامه
83 3-12-7- توصيه هاي مهم در جلسه دفاع
84 3-12-8- معیارهای موثر در نمره پایان نامه
85 3-12-9- امور پس از برگزاري جلسه دفاع
85 3-12-10- دستورالعمل تنظيم منابع براي گزارش تحقیقاتی، پايان نامه و مقالات
86 فصل 4- ساختار و مباني تهيه‌ی مقاله‌های علمي
86 4-1- عنوان مقاله
86 4-2- نام و مشخصات نويسنده(گان)
87 4-3- چكيده
87 4-4- كلمات كليدي
87 4-5- مقدمه
87 4-6- روش‌ تحقیق
87 4-7- تجزيه و تحليل و بحث نتايج
88 4-8- نتیجه‌گیری و پيشنهاد
88 4-9- سپاسگزاری
88 4-10- فهرست ‌منابع
90 4-11- ساير موارد
91 فصل 5- ملاحظات اخلاقی و محدودیت های پژوهش 
91 5-1- ملاحظات اخلاقي در پژوهش
91 5-2- محدوديت های پژوهش 
92 فهرست منابع
94 پیوست1
 نكات مهم در داوري گزارش نهايي طرح تحقیقاتی و پايان‌نامه
96 پیوست2
 معرفی کتاب برای مطالعه بیشتر 
98 پیوست 3
 نمونه شناسنامه طرح تحقیقاتی سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات‌ كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
109 پیوست 4
نمونه طرح تحقيق رساله دكتري دانشگاه تربیت مدرس 
116 پیوست 5
نمونه طرح تحقيق پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

محصولات مرتبط
کسب درامد میلیونی اینترنتی

کسب درامد میلیونی اینترنتی

قیمت: 60,000 ريالکد فایل:20653
شما تنها با روزی ۲ ساعت کار با اینترنت میتوانید در امد فوق العاده داشته باشید...
دانلود مقاله صنعت چاپ و بسته بندي

دانلود مقاله صنعت چاپ و بسته بندي

قیمت: 28,000 ريالکد فایل:7775
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش صنعت چاپ و بسته بندي صنعت چاپ و بسته بندي در جهان توسعه يافته جزو صنايع زيربنايي به شمار مي آيد كه نقش بسيار پررنگي نيز در رونق صادرات، تجارت و مراودات اقتصاد بين الملل دارد.  براي ترسيم جايگاه اين صنعت همين كافي كه در حال حاضر كشورهايي در جهان هستند كه تنها با تقويت صنعت چاپ تبليغاتي و بسته بندي توانسته اند حجم زيادي از درآمد ناشي از تجارت جهاني...
زندگینامه جبران خليل جبران

زندگینامه جبران خليل جبران

قیمت: 45,000 ريالکد فایل:5860
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش "جبران خليل جبران" در ششم ژانویه‌ي سال ۱۸۸۳، در خانواده‌ای مسیحی مارونی (منسوب به مارون قدیس) که به خلیل جبران شهرت داشتند، در "البشری"، ناحیه‌ای کوهستانی در شمال لبنان به دنیا آمد. مادرش "کامله رحمه" زنی هنرمند بود كه در سی سالگي، جبران را از شوهر سوم خود، "خلیل جبران" به دنیا آورد. شوهرش مردی بی‌مسئولیت بود و خانواده را به...
دانلود پاورپوینت کاربراتور

دانلود پاورپوینت کاربراتور

قیمت: 49,000 ريالکد فایل:5723
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. کاربراتور مخلوط کنی است که می تواند مخلوطی احتراق پذیر از هوا-سوخت را به موتورهای شمع دار برساند.در موتورهای خودرو از دو نوع کاربراتور استفاده می شود.کاربراتور ونتوری ثابت(شکل 1 کاربراتور که از گلوگاه،نازل سوخت،دریچهٔ گاز و مخزن سوخت تشکیل می شود.) و کاربراتور ونتوری متغیر.در کاربراتور ونتوری ثابت،جریان هوایی که از گذرگاهی باریک شونده یا ونتوری می گذرد،خلأ نسبی یا مکشی...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

دانلود پاورپوینت مديريت انرژي در بخش تجاري و عمومي

حجم:10184KB | بازدید :2543

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

دانلود پاورپوینت دشمن شناسی

حجم:9444KB | بازدید :4645

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

دانلود پاورپوینت آشنايي با شيطان‌پرستي

حجم:9338KB | بازدید :2919

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از...

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

دانلود پاورپوینت مد و مدگرایی

حجم:9202KB | بازدید :3981

دانلود پاورپوینت  مد و مدگرایی این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. پاورپوینت درباره آشنایی با مد و مدگرایی فرمت فایل: power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید: 17 اسلاید بخشی از اسلایدها: دیوید رایزمن (محقق و جامعه شناس) : جوامع...

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

دانلود پاورپوینت تغذیه سالم، فعالیت جسمانی،کنترل وزن

حجم:8351KB | بازدید :3183

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می...

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

دانلود پاورپوینت قاچاق کالا

حجم:8235KB | بازدید :3782

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.  كلمه قاچاق يك كلمه تركي است و به معناي گريزاندن مي‌باشد و از مجموع قوانين و مقررات مربوط چنين استنباط مي‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد...

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

اشعار بابا طاهر

حجم:8234KB | بازدید :2807

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. فایل ورد قابل ویرایش درمتون تاریخی پس از اسلام به نام لرستان فیلی بر می خوریم  که معرب پهلوی است واین سرزمین از همدان تا خانقین و ممدلی امتداد دارد. و زبان شعر های باباطاهر راپهلوی یاهمین لری امروز دانسته...